0857.648.246‬

Ống kính ngắm Bushnell 3-9×32 EG

750.000 

Ống kính ngắm Bushnell

Tâm ngắm có đèn xanh đỏ hỗ trợ bắn đêm